REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Prijavljivanje napuštene (pronadene) dece

Direkcija za opštu administraciju

Purpose: Prijavljivanje dece u Elektronski sistem civilnog statusa

Description: Prijavljivanje dece se vrši u Maticnoj kancelariji u mestu gde je dete pronadeno, i to nakon odluke Centra za socijalni rad. Pritom ce Centar odrediti ime i prezime deteta, a zatim ce sud odluciti o odredivanju usvajanja deteta, pri cemu se ime i/ili prezime deteta može promeniti.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Trajno

Information requested

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Odluka (Originalna)
  • Prijavni obrazac takode može priložiti osoba koja usvaja pronadeno dete zajedno sa odlukom (NEMA)
Free of charge

Form is not available