REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regjistrimi i fëmijëve të braktisur (ose të gjetur)

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Regjistrimi i fëmijës në Sistemin Elektoronik të Gjendjes Civile

Description: Regjistrimi i fëmijëve bëhet në Zyrat e Gjendjes Civile të vendit ku është gjetur fëmija me aktvendim të Qendrës për Punë Sociale ku qendra ai cakton emrin dhe mbiemrin fëmiut, pastaj Gjykata sjell vendimin për themelim të adoptimit ku fëmiut mund ti ndryshohet emri dhe/ose mbiemri

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Aktvendimin (Origjinal)
  • Kërkesën e bën edhe personi i cili adopton fëmijën e gjetur bashkë me aktevendimin (NUK KA)
Free of charge

Form is not available