REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regjistrim i rregullt i foshnjeve të lindura në institucionin shëndetësorë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Regjistrimi i foshnjës në Sistemin Elektoronik të Gjendjes Civile në afatin e rregullt të regjistrimit.

Description: Pala e paraqet kërkesën në Zyrën e Gejndjes Civile për regjistrim të foshnjës. Në bazë të dokumenteve të paraqitura nga Qendra Medicinale zyrtari e bënë regjistrimin në Sistemin e Gjendjes Civile. Regjistrim i rregullt konsiderohet cdo regjistrim i foshnjave deri në 30 ditë nga dita e lindjes.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri i prindërve
  • Emri i foshnjës

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Fletëparaqitja e Spitalit (Kopje)
  • Leternjoftimet e prinderve (nëse nuk janë të martuar) (Kopje)
  • Certifikata e martesës (Kopje)
Free of charge

Form is not available