REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filter search

Fill in the fields below to filter the search of permits and licences

Zahtev za prenos imovine na osnovu kupoprodajnog sporazuma.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu kupoprodajnog sporazuma.

Zahtev za uverenje o imovini

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Ovim postupkom gradanin dobija uverenje o posedovanju ili neposedovanju imovine.

Zahtev za brisanje hipoteke

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Gradanin/pravno lice ima pravo da izbriše dugove prema banci i da upiše odluku o brisanju duga u hipotekarni registar.

Zahtev za registraciju hipoteke

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može podici kredit i uci u dozvoljeni minus.

Zahtev za prenos imovine na osnovu podele zajednicke imovine

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu podele zajednicke imovine (2 ili više suvlasnika). Imovina može biti plac, stambeni prostor ili poslovni objekat/prostor.

Zahtev za kopiju plana

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Ovim postupkom se gradaninu izdaje kopija plana.

Zahtev za prenos imovine na osnovu podele porodicne jedinice

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu ugovora o podeli porodicne jedinice.

Zahtev za podelu parcela (stvaranje novih parcela)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Registracija nove parcele i promena vlasnika iste na osnovu fizicke podele postojece parcele.

Zahtev za unošenje ispravke u katastarski registar (tehnicka ili materijalna greška)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može ispraviti podatke o imovini u slucajevima materijalnih i/ili tehnickih grešaka.

Postupak utvrdivanja prava o službenosti prolaza

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Upisuje se pravo o službenosti prolaza Proces omogucavanja drugog vlasnika imovine da vrši korišcenje iste.

Zahtev za prenos imovine na osnovu poklona.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu sporazuma o poklonu nepokretne imovine.

Zahtev za registrovanje prava na korišcenje

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu sporazuma o korišcenju-davanju u zakup.

Zahtev za registraciju provodnika

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Prijava promena razlicitih tipova provodnika u katastru.

Zahtev za prenos imovine na osnovu razmene nepokretne imovine

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu sporazuma o razmeni nepokretne imovine.

Zahtev za spajanje parcela

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Svrha ovog postupka je registracija imovine pod jednim brojem parcele kako bi se broj parcela umanjio i kako bi se pojednostavile.

Zahtev za upisivanje objekta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Zahtev i registracija imovine u katastarskom registru.

Zahtev za odredivanje granica katastarske parcele

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Granice se odreduju kako bi se definisala parcela u slucaju da lice nema znanje o sopstvenim granicnim linijama.

Zahtev za registrovanje delova objekta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Gradanin (pravno lice) može podeliti objekat na manje delove i upisati ih.

Upis delova objekta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Gradanin (pravno lice) može podeliti objekat na manje delove i upisati ih.

Prenos imovine na osnovu sporazuma o nasledstvu.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu sporazuma o nasledstvu.

Davanje zemljišta na korišcenje i razmena zemljišta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Gradanin može koristiti nepokretnosti opštine u odredenom vremenskom periodu. Takode je moguca razmena privatne imovine sa opštinskom imovinom.

Restitucija zemlje gde je izvršena eksproprijacija

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Povracaj imovinskog prava nad predmetnom imovinom u celosti ili delimicno.